Офіційний сайт Грушко Олександра Володимировича
Грушко Олександр Володимирович

Резюме

Грушко Олександр Володимирович,

доктор технічних наук, професор.

Професор кафедри опору матеріалів та прикладной механіки ВНТУ.

Директор Інституту магістратури, аспірантури та докторантури ВНТУ http://inmad.vntu.edu.ua/

 

 

Профілі:

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=HAqcgdsAAAAJ

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=37261195700

http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/5111/browse?value=Грушко%2C+О.+В.&type=author


Закінчив Вінницький державний технічний університет у 1997 році.

Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.03.05 Процеси та машини обробки тиском” у 2001 р.

Захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.03.05 Процеси та машини обробкитиском” у 2013 р.

Є автором понад 100 наукових та методичних публікацій.

Викладає дисципліни: опір матеріалів, технічна механіка, теоретична механіка.

Є членом спеціалізованих вчених рад Д 05.052.03 та К 05.052.04 (ВНТУ).

Підготував 1 кандидата технічних наук. Керує підготовкою 2-х аспірантів.

Коло наукових інтересів - експериментально-розрахункові методи обробки металів тиском, механіка холодного пластичного деформування