Грушко Олександр Володимирович

Резюме

Грушко Олександр Володимирович,

доктор технічних наук, професор.

Професор кафедри опору матеріалів та прикладной механіки ВНТУ.

Директор Інституту магістратури, аспірантури та докторантури ВНТУ http://inmad.vntu.edu.ua/

 

 

Профілі:

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=HAqcgdsAAAAJ

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=37261195700

http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/5111/browse?value=Грушко%2C+О.+В.&type=author


Закінчив Вінницький державний технічний університет у 1997 році.

Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.03.05 Процеси та машини обробки тиском” у 2001 р.

Захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.03.05 Процеси та машини обробкитиском” у 2013 р.

Є автором понад 100 наукових та методичних публікацій.

Викладає дисципліни: опір матеріалів, технічна механіка, теоретична механіка.

Є членом спеціалізованих вчених рад Д 05.052.03 та К 05.052.04 (ВНТУ).

Підготував 1 кандидата технічних наук. Керує підготовкою 2-х аспірантів.

Коло наукових інтересів - експериментально-розрахункові методи обробки металів тиском, механіка холодного пластичного деформування